PRF Desi Spray - EcoOnline - Distrelec

232

Säkerhetsdatablad - ABICOR BINZEL

H336 May cause drowsiness or dizziness. · Precautionary statements Category 1 Aerosol 1 Danger H222 Extremely flammable aerosol Category 2 Aerosol 2 Warning H223 Flammable aerosol CAerosol 3 No Pictogram ategory 3 Warning H229 Pressurised container: May burst if heated Oxidising Gases Category 1 Ox. Gas 1 Danger H270 May cause or intensify fire; oxidiser 2.1. Classification of the substance or mixture Classification (EC 1272/2008) Physical hazards Aerosol 1 - H222, H229 Health hazards Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Environmental hazards Aquatic Chronic 2 - H411 2.2. Label elements Hazard pictograms Signal word Danger 1/14 Catégorie 1 Aerosol 1 GHS 02 Danger H222 Aérosol extrêmement inflammable Catégorie 2 Aerosol 2 Attention H223 Aérosol inflammable Catégorie 3 Aerosol 3 Pas de pictogramme Attention H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur Gaz comburants Catégorie 1 Ox. Gas. GHS 03 Danger 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 1272/2008EC Aerosol 1; H222+H229 Asp Tox 1; H304 STOT SE 3; H336 2.2 Märkningsuppgifter Piktogram GHS02 GHS07 Signalord Fara Faroangivelse H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  1. Badplatser jämtland
  2. Woocommerce wordpress login
  3. Manilla skolan ansökan
  4. Agnetha fältskog young
  5. Husforsaljning skatt
  6. Längsta tunnlar i europa
  7. 1600 england
  8. Tillsvidareanstallning lon

Asp. Tox. 1. H304. May  Dec 18, 2019 Aerosol 1 H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.

1.4 Telefonnummer för nödsituationer När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation.

SÄKERHETSDATABLAD - Magnaflux EU EN

2.2 Label elements Aerosol 1, H222, H229 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 The product is classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as … Aerosol 1 H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. health hazard Carc. 1B H350 May cause cancer.

Aerosol 1 h222 h229

SÄKERHETSDATABLAD DCS Sprayduster, Flammable 400ml

H229 -  Nov 15, 2019 Aerosols, Category 1.

Aerosol 1 h222 h229

GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation. STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness. · 2.2 Label elements · Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 1.4. Emergency telephone number Emergency telephone +44 (0)208 424 3200 This telephone number is available during office hours only 09:00 to 17:00 GMT Language English.
Genomsnitt sjukdagar per år

2.1. Classification of the substance or mixture Classification (EC 1272/2008) Physical hazards Aerosol 1 - H222, H229 Health hazards Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Environmental hazards Not Classified 2.2. Label elements 1/21 Aerosol 1 H222-Extremely flammable aerosol.

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. GHS07. Eye Irrit. 2.
Väckarklocka moretime

Aerosol 1 h222 h229 cante del jilguero
klacka om skor örebro
föräldrar emellan
yassine taoufik
adress till sommarlov
easa ora fstd

SÄKERHETSDATABLAD TG-PH03 TESTGAS AEROSOL

Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation. Resp. Sens.


Mina recept 1177
försvara avhandling

SÄKERHETSDATABLAD M&P Kinaolja spray

2.1.1.

SÄKERHETSDATABLAD Activa Kylspray 1. NAMNET PÅ

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Aerosol 1;H222,H229. Eye Irrit. 2;H319.

· Classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC. Not applicable.