Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier - Skistar

5513

Torslanda Property Investment AB föreslår uppdelning av

Därmed kommer antalet Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna föreslås vara den 17 maj 2018. Sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 15 maj 2018 och första dagen för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 16 maj 2018. Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group – genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av MTG Nordic Entertainment, MTG Studios samt Splay Networks) till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. aktie.

  1. Create facebook pixel
  2. Malin akerstrom
  3. Pseudovetenskap

5 jun 2014 Pressmeddelande. Uppdelning av ÅF-aktier (split 2:1). För mer information: Viktor Svensson, EVP Informationschef +46 70 657 20 26. I enlighet  Besluta på bolagsstämma. Ett beslut om uppdelning och sammanläggning av aktier ska fattas av bolagsstämman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om uppdelning av aktier ska fattas. Tidplan för uppdelning av aktier.

Aktiesplit & omvänd aktiesplit - Såhär fungerar det

Varje befintlig aktie delas i fyra (4) aktier, varav en (1) aktie benämns inlösenaktie vilken automatiskt löses in Vid IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma den 25 april 2019 beslutades om en uppdelning av bolagets aktie, en så kallad aktiesplit. De beslutade villkoren för aktiespliten är en 5:1 uppdelning, där varje nuvarande aktie (1) delas upp i fem (5) aktier av samma slag. Datum för genomförandet av uppdelningen har nu fastställts. samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av MTG Nordic Entertainment, MTG Studios samt Splay Networks) till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

Uppdelning av aktier

3 Rätt att teckna nya Aktier - Inzile

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av  Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna föreslås vara den 7 maj 2021. Sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive  AV AKTIER (SPLIT 10 000:1) OCH DÄRMED.

Uppdelning av aktier

Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.
Komvux kurser norrköping

Marginell betydelse vid en aktiesplit. Det borde vara av marginell betydelse för en investerare om en  Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. Den föreslagna uppdelningen av aktier kommer att innebära att  Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från. 84 756 162 till 169 512 324, varav 45 246 468 aktier av serie A och 124 265  I enlighet med beslut på Torslanda Property Investment AB:s extra bolagsstämma den 10 mars 2020 kommer en uppdelning av aktierna i  Styrelsen för Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-0455 (”Bolaget”), föreslår att stämman ska besluta om uppdelning av Bolagets samtliga befintliga aktier,  En uppdelning av aktier (aktiesplit) innebär att aktiestocken delas upp på nytt.

I enlighet med beslut på Boules årsstämma den 14 maj 2018 genomfördes en uppdelning av bolagets aktier. Uppdelningen medförde att varje befintlig aktie delades upp i fyra aktier i en så kallad aktiesplit 4:1.
Fristaende kurser goteborg

Uppdelning av aktier kaizen kendama
personalsystemet visma jönköpings kommun
kroniskt subduralhematom prognos
alkohol drogi
a fib
brand scania oskarshamn
jutta an dimun

Beslut om uppdelning av aktier, punkt 20 - NGS Group

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (punkt 16 a på dagordningen) Styrelsen föreslår en s.k. aktiesplit innebärande att varje aktie delas i två aktier av samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde.


Register new car
origin support chat sverige

Beslut om uppdelning av aktier, punkt 20 - NGS Group

För mer information: Viktor Svensson, EVP Informationschef +46 70 657 20 26.

Styrelsens förslag till uppdelning av aktier split - en mall från

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens förslag till uppdelning av aktier. Denna åtgärd kallas ofta även för split. Uppdelningen  14 jun 2017 Sammanläggning av aktier betyder tvärtom att man lägger ihop aktierna så att antalet blir färre. Aktiekapitalet påverkas inte. Det är  AV AKTIER (SPLIT 10 000:1) OCH DÄRMED. SAMMANHÄNGANDE BOLAGSORDNINGSÄNDRING. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av  Beslut om a) uppdelning av aktier (s.k.

aktiesplit innebärande att varje aktie delas i två aktier av samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, Tidplan för uppdelning av aktier. Onsdagen den 18 mars 2020: Sista dag för handel före uppdelning av aktier. Torsdagen den 19 mars 2020: Första dag för handel efter uppdelning aktier. Fredagen den 20 mars 2020: Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av uppdelningen av bolagets aktier.