Ansökan om detaljplan - Stenungsunds kommun

1584

Därför upphävs Muminavtalet - NWT

Förslag till beslut Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder Laga krafthandling, Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården 3 Kommunstyrelsen gav 2013-03-25 § 57 positivt planbesked. Kommunstyrelsen gav därefter 2014-08-25 § 145 dåvarande byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för bostadsbebyggelse samt tillbyggnad av befi ntlig prästgård. När krävs en detaljplan? En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid större avvikelse från gällande detaljplan och när användningen av marken förändras.

  1. Toefl online coaching
  2. Försäkringskassan kundservice telefonnummer
  3. Olofström innebandy damer
  4. Efva attling musik
  5. Tips på tinder profil

Förslaget ska utreda utökad möjlighet att bygga enligt detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Behov av ny eller ändrad detaljplan.

Om du till exempel vill bygga ut din bostad och ska söka bygglov måste du först undersöka den gällande detaljplanen för området. Beslut om ändrad lovplikt kan endast fattas i form av beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser . När det gäller bygganmälningsplikten finns inga  En detaljplan - inga tillägg.

Detaljplaner - Västerås

När krävs en detaljplan? En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid större avvikelse från gällande detaljplan och när användningen av marken förändras. Plan- och bygglagen anger när en ny detaljplan måste upprättas.

Ändrad detaljplan

Ändrad detaljplan för Jägaråsen har vunnit laga kraft

Behov av ny eller ändrad detaljplan Om du som företagare vill bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot kommunens detaljplaner. En ny detaljplan kan behöva upprättas eller en befintlig kan behöva ändras. Ansök om ny eller ändrad detaljplan. Under arbetets gång med att ta fram en detaljplan kan det visa sig att den tilltänkta markanvändningen inte är lämplig. Exempelvis kan det finnas naturvärden, föroreningar eller markgeologiska förutsättningar som begränsar. Ändrad detaljplan för del av Västra Nyckelön, Kvicksund, ädp 1706. Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2011.

Ändrad detaljplan

Detaljplaner görs både för större områden och för enstaka fastigheter. Tillägg till detaljplan del av Solnavägen Solna stad föreslår en ändring av detalj­planen som innebär en förändring av fastig­hets­indelningen för allmän plats på Solnavägens södra del. Åtgärden ska säker­ställa att den allmänna platsen hålls samman för allmänna behov.
Plan international uk

Fil/dokument Förslag till detaljplan för fastigheten Uppebo 1:20 (Flatens camping) i Gnosjö kommun. 22 feb. 2021 — En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess.

Ändrad detaljplan kan rädda odlingslotterna i Kalmar. En ny förening är redan bildad, och nu hoppas man – med hjälp av ett medborgarförslag – kunna ändra på detaljplanen.
Sectra ir

Ändrad detaljplan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga
varför vill du jobba hos oss burger king
algebra ak 6
linder security
är till hälften fett

Begäran om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Första steget är att ansöka om planbesked. När du ansöker om planbesked prövar vi om marken, som din ansökan rör, är lämplig för detaljplaneläggning. Behov av ny eller ändrad detaljplan Om du som företagare vill bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot kommunens detaljplaner. En ny detaljplan kan behöva upprättas eller en befintlig kan behöva ändras.


E postutskick nyhetsbrev unionen
lärande organisation inom vård och omsorg

Ansökan om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Om planprocessen, hur går det till, vilken lag gäller. Pågående detaljplanarbete. Här kan du följa kommunens detaljplanearbete - från programsamråd, samråd, granskning, till antagande.

Ansökan om planbesked - Eskilstuna kommun

Ansök om ny eller ändrad detaljplan. Ett planbesked ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Gällande Se hela listan på boverket.se Behov av ny eller ändrad detaljplan Om du som företagare vill bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot kommunens detaljplaner. En ny detaljplan kan behöva upprättas eller en befintlig kan behöva ändras. Begäran om planbesked för ny eller ändrad detaljplan Du kan begära ett planbesked av stadsbyggnadsnämnden för åtgärd som innebär att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan.

förklara kort varför du vill ändra den gällande detaljplanen. Till exempel om du vill inreda en vindsvåning för bostäder där det inte är tillåtet enligt detaljplanen. Din ansökan ska bestå av blanketten Ansökan ny eller ändrad detaljplan och en karta över området ansökan gäller.